Lớp Trực Tuyến Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ

truongdhc

New member
Tuy mỗi doanh nghiệp, tổ chức có một chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là sẽ luôn phát sinh các giấy tờ, tài liệu, văn bản đi đến cần lưu trữ để sử dụng, tra cứu trong quá trình hoạt động. Việc viết ra, ban hành văn bản đã quan trọng, việc lưu trữ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ còn quan trọng hơn. Do vậy, khi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập, công tác văn thư, lưu trữ sẽ nhất định được hình thành vì đó là "huyết mạch" trọng yếu trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.
online nghiep vu văn thu.jpg
Hiểu được điều đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các khóa học online bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ nhằm trang bị cho các bạn đầy đủ những kiến thức, kỹ năng chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao,chuyên sâu, đáp ứng được xu thế hội nhập ngày một phát triển, hiện đại hóa của đất nước trên mọi lĩnh vực.

Giờ học linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng đang đi học, đang đi làm….

Để tham gia vui lòng liên hệ:


=> Điện thoại : 0938601982
=> Liên lạc: truongpn@duyenhai.edu.vn

Xem thêm: http://duyenhai.edu.vn/chung-chi-van-thu.html
 
Top