Kết quả tìm kiếm

  1. leezaru

    Tuần lễ Vũ trụ thế giới (World Space Week) 2019

    Bạn có biết? Bạn còn nhớ? Hôm nay, ngày 4 tháng 10 là ngày bắt đầu Tuần lễ Vũ trụ thế giới! Giới thiệu chung Tuần lễ Vũ trụ thế giới (tên tiếng Anh là World Space Week) là một hoạt động kỷ niệm quốc tế về khoa học kỹ thuật và những đóng góp của chúng cho sự tiến...
Top