Recent content by Supernova

  1. Supernova

    Thông báo quan sát thiên văn cộng đồng tại TP HCM (28/09/2019)

    có nha em <3 đầu năm anh phi ra :v haha
  2. Supernova

    Thông báo quan sát thiên văn cộng đồng tại TP HCM (28/09/2019)

    Ôi tiếc ghê :( em lại đi Ninh Thuận. Hóng hình sự kiện của mọi người
Top