Phần mềm cắt nhạc

#3
Phần mềm này cũng hay đấy. Nhưng mình vẫn kết nhất goldware. Trông nó thao tác rất dễ và còn nhiều ứng dụng khác nữa. Nhưng vẫn cảm ơn đã share
 

Top