Nguyên liệu "mới" cho tên lửa nước:

#21
Cơ bản thì em làm cái bệ ngắn thôi. Để bột có đi vào bệ thì cũng không làm ảnh hưởng nhiều.

Bơm thì phải bơm bằng máy mời chịu nổi. Bơm tay đẩy 1 lượng bột đè lên thành van bơm + với áp suất nữa thì không bơm tay nào chịu nổi đâu.
 

Top