Mọi người chỉ giúp bài toán !

#1
9 người cùng giũ 1 tủ sắt. Hỏi cần có ít nhất mấy ổ khóa, mỗi ổ khóa cần ít nhất mấy chìa khóa, chia số chìa khóa đó như thế nào để đảm bảo nguyên tắc : tủ chỉ mở được khi có ít nhất 6 người.
( Liên quan đến đồ thị hàm số )
 

halminton

New member
#2
Có ít nhất là 6 ổ khóa và 24 chiếc chìa khóa.cách chia là 4 ngưòi đầu chiếc số 1,2->5 là chiếc thứ 2..vv người thứ 6->9 chiếc thứ 6.
 
#3
bạn có thể nói rõ cách tính dc ko. Mình muốn làm dc, chỉ biết kết quả thôi chưa đủ cho mình
 

Top