Mối liên hệ giữa thiên văn học và cuộc sống

faragona

New member
Không rõ là chủ đề này đã có hay chưa, nhưng em mạn phép viết để anh em cùng đọc. Thực sự gọi là "Mối liên hệ giữa thiên văn học và cuộc sống" cũng chưa thật đúng, vì nội dung bài viết chủ yếu đề cập tới hệ mặt trời, nên xin đặt trong phần Hệ Mặt trời. Bài này chủ yếu là viết theo những gì lượm lặt được, nên không thể không có thiếu sót, mong mọi người thông cảm và góp ý thêm.

Ai cũng biết, từ xa xưa, người cổ đại đã để ý quan sát bầu trời. Sự chuyển động của các hành tinh, các sao... đã tạo nên nét kì bí trong thiên văn học bấy giờ. Với mục tiêu tôn giáo, 5 hành tinh đầu tiên trong hệ Mặt trời đã được đặt tên theo 5 vị thần la mã cổ đại: Mercury, Venus, Mars, Jupiter và Saturn.
Chính từ 5 hành tinh ấy, các nhà ngôn ngữ học đã phát hiện ra rằng, các ngày trong tuần trong tiếng Anh cũng được đặt tên theo tên các hành tinh trong hệ mặt trời, tuy nhiên tên nay lại có phần xuất phát từ vùng Scandinavia:
- Chủ nhật, cũng là ngày đầu tiên của tuần theo quan niệm xưa, là Sunday - ngày của Mặt trời
- Thứ hai là Monday - ngày của Mặt trăng
- Thứ ba là Tuesday- ngày của thần Tyr, tương ứng với thần Mars
- Thứ tư là Wednesday - ngày của thần Odin - tương ứng với thần Mercury
- Thứ năm là Thursday - ngày của thần Thor - tương ứng với thần
Jupiter
- Thứ sáu là Friday - ngày của thần Freya, tương ứng với thần Venus
- Thứ bảy là Saturday - ngày của thần Saturn, đây là ngày duy nhất được lấy tên thần theo tiếng La-tinh

Như vậy các ngày trong tuần đều được lấy theo tên các hành tinh trong hệ mặt trời.
Ngoài ra còn có trong hóa học nữa nhưng hôm nay mệt quá em chưa post lên được, hẹn anh em hôm khác...

 

Top