Cần giải giúp bài toán này (Đề thi ĐH 2008)

#1
Một KTV gồm vk và tk là các TKHT có f lần luợt là 1.2m và 6cm. Một người không có tật, quan sát 1 thiên thể rất xa bằng KTV này trong trạng thái mắt không điều tiết có góc trong ảnh là 5'. Hỏi góc trong thi thể khi không dùng kính là bào nhiêu ?


Em nhờ mấy anh chị trong diễn đàn giải dùm em bài này:sm (72):
 

pvloc90

Thành Viên CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TPHCM - HAAC
#2
Bài này có đúng là thi ĐH ko đấy? Năm mình thi mà nhỉ...
Độ bội giác = 1,2/0,06 = 200 (lần). Góc trông trong KTV là 5' thì góc trông ngoài kính là 5'/200 = 1,5"
 
#3
Năm 2008 chưa thay sách, phần quang hình như còn ở chương trình 12
Mà thấy cũng kỳ, Toán, Hóa thì thi đại học cả chương trình phổ thông, trong khi Lý chỉ có chương trình 12, sao mà bất công quá
 

pvloc90

Thành Viên CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TPHCM - HAAC
#4
Riêng lớp 12 hỏi đã đủ chết rồi.zzz Với cả mấy cái lớp 10 và 11 cũng không lắt léo mấy để mà hỏi.
 
#5
Chuyển động cơ với nhiệt phân tử đó anh, mấy cái đó hay mà không cho thi, chương trình mới cũng bỏ luôn phần quang, trong khi đó hóa thì chả bỏ được phần nào
 

pvloc90

Thành Viên CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TPHCM - HAAC
#6
Vì Lý nó có từng lĩnh vực riêng biệt, còn Hoá thì thống nhất thành vô cơ và hữu cơ.
Và cũng vì thế cũng khó mà bắt học sinh lộn lại lớp dưới học. Hơn nữa lớp 12 đã đủ ra đc đề khó rồi.
 

Top