Ai học ở HV Công nghệ Bưu chính viễn thông giúp DS nhé..

DragonStar

Moderator
Năm nay em 12 rồi, em đinh thi vào học viện Công Nghệ Bưu chính viễn thông, trong diễn đàn mình ai có học rồi tư vấn giúp em nhé (Học phí, điều kiện học, chỉ tiêu, điều kiện vào).........
Xin cám ơn mọi người trước!
 

Top