5 tháng nữa trái đất nổ tung???

lupin2410

Moderator
@bison: Chào anh, tôi thấy anh để 28t, nếu thưc sự 28t mà ăn nói như thế chắc ko dc ai cả nể. Còn nếu không phải 28t thật, thì báo cho bạn biết: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ DIỄN ĐÀN CHO MẤY EM LÓC CHÓC THÍCH NÓI GÌ THÌ NÓI,
 

Top