Kết quả tìm kiếm

  1. ducchinh82

    Bình minh trên biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

    Vừa đi nghỉ mát tại Thiên Cầm, có mấy ảnh chụp buổi bình minh show cho mọi người xem.
  2. ducchinh82

    Kính thiên văn 150mm của ducchinh82

    Mình vừa làm xong một kính thiên văn Newton với gương 150 mua của HAAC cho một thầy ở trường Đại Học Kiến Trúc. Xin gửi mấy hình lên đây cho mọi người góp ý trước khi chuyển cho thầy. Và cũng xin mọi người góp ý đặt tên cho nó luôn. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Hộp giữ gương làm bằng bịt ống PVC...

Top