Kết quả tìm kiếm

  1. Researcher

    Kính thiên văn lớn nhất thế giới bắt đầu hoạt động

    Alma, tên của kính thiên văn lớn nhất và phức tạp nhất mà con người từng chế tạo, bắt đầu sứ mệnh khám phá những bí mật từ thuở sơ khai của vũ trụ từ một sa mạc ở Chile hôm qua. Dãy kính thiên văn Alma tọa lạc trên đỉnh của bình nguyên cao nhất trong sa mạc Atacama của Chile. Ảnh: popsci.com...
  2. Researcher

    Hàng nghìn người chi tiền để tìm nền văn minh lạ

    Hơn 2.400 người tài trợ tiền để phục hồi hoạt động của một dãy kính thiên văn radio có khả năng phát hiện tín hiệu từ những sinh vật sống trong vũ trụ Viện Nghiên cứu nền văn minh trong vũ trụ (SETI) tại Mỹ sở hữu dãy kính thiên văn radio mang tên Allen – gồm 42 ăng-ten hình đĩa có khả năng thu...

Top