Recent content by talamahahahe

  1. talamahahahe

    Chế tạo máy phát điện bằng sức " chuột "

    Mình từng đọc cuốn sách nói về ông newton thấy ổng chế ra cái máy phát điện nhưng ko phải bằng sức gió mà là sức chuột vậy theo các bạn có thể chế được ko ? và tính dùm minh công suất của nó ( khoảng ước lượng thôi )
  2. talamahahahe

    Hình như định luật 3 niutơn sai thì phải ( mình chỉ nói là hình như thôi nha)

    Mình xin trình bày ý kiến của mình Theo ĐL3 Newton : Trong mọi trường hợp , lực A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dung lại vật A mot lực .Hai lực này cùng hướng, cùng độ lớn nhưng ngược chiều và đặt trên 2 vật khác nhau zậy xin hỏi nếu lực A có khối lượng lớn hơn vật B thì khi...

Top