talamahahahe

Đi kiếm sự sống ngoài TD
Khám phá bí ẩn ngoài vũ trụ
tìm kiếm bí ẩn lỗ đen vụ trụ và nguồn nang lượng bóng tối
Ngày sinh nhật
10/12/94 (Age: 24)
Đến từ
tp hcm
Giới tính (Sex)
Nam
Nghề nghiệp (Career)
học sinh

Chữ ký

Khoa học là một cái gì tuyệt vời khi không phải dùng nó để kiếm sống

Top